Μια Καινούργια, Αυτόνομη, Ανεξάρτητη φωνή για το Συνδικαλιστικό Κίνημα

Η τελευταία τριετία υπήρξε για τη χώρα μας περίοδος θεμελιακών αλλαγών. Με πρόσχημα τη βαθιά οικονομική κρίση, εγχώριες και μη, πολιτικές και επιχειρηματικές δυνάμεις που εκφράζουν το ασύδοτο χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο […]

Read Article →